Helpdesk +421 (911) 55 31 18

One Deliver Group


je československá spoločnosť založená v roku 2009. Vznikla na základe rozhodnutia zakladateľov rozvíjať nezávislé značky: One Deliver group, Fourmis.

Jej zakladatelia od roku 1990 podnikajú v oblasti riadenia ľudských zdrojov a zaoberajú sa problematikou zamestnanosti.

  1. One Deliver Group sprostredkovanie zamestnania a výber zamestnancov v Slovenskej a Českej republike.
  2. Fourmis dodávky prác a pracovných výkonov pre výrobné spoločnosti v Českej a Slovenskej republike.

Na základe corporátnej stratégie je každá značka zodpovedná za tvorbu svojho vlastného hodnotového reťazca a má trhovo orientované riadenie a vlastné organizačné usporiadanie.

História spoločnosti


2004 - vznik spoločnosti GOFOK v Slovenskej republike Poskytovanie personálneho servisu, aktívna spolupráca pri prijímaní pracovnej sily, návrhy personálneho obsadenia, personálny audit.

2009 - vznik českej spoločnosti One deliver group Realizácia personálnych výberov pre klientov, kde všeobecným cieľom je dosiahnutie uspokojenia potreby ľudských zdrojov za prijateľných nákladových položiek a vytvorenie na mieru ušitej riadenej kampane na nábor požadovaných pracovných pozícií.

2016 - premenovanie spoločnosti Gofok na One deliver group Na základe budovania obchodnej stratégie, narastajúcim počtom obchodných hráčov na trhu práce ako aj turbulentnom období sa vedenie spoločnosti rozhodlo prezentovať na jednu značku v Českej a Slovenskej republike. Rozhodlo sa premeniť tieto výzvy na príležitosti a použiť svoju vlastnú kreativitu a silné inovačné zručnosti pri poskytovaní svojich služieb všetkým klientov - firmám i uchádzačom o zamestnanie .

Identita


Schopnosť firmy neustále sa zlepšovať odlišuje víťazov od ich nasledovníkov. Neexistuje žiadny recept na úspech. Úspešných však spája minimálne jeden aspekt: chcú sa naučiť ako niečo urobiť, chcú prísť na to, ako vyriešiť problém, ako zdokonaliť postup.... Niekedy to vyžaduje veľké úsilie a ťažké rozhodnutia.

Vízia firmy

Spoločnosť má v úmysle poskytovať individuálne riešenia pre zákazníkov a pre zamestnancov chce poskytovať trvalé výhody a benefity.

Firemné hodnoty

Zaväzujeme sa poskytovať uchádzačom príležitosti na prácu s ľuďmi, ktorým budú dôverovať a rešpektovať ich. Žijeme podľa hodnôt: Partnerstvo.....

Partners